Nadzor

Usluge nadzora koje Holon može pružiti sastoje podrazumeva sve obaveze definisane “Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora u toku izgradnje objekta“

– Uvođenje Izvođača radova u posao i organizacija svih učesnika građenja na zadacima realizacije,
– Praćenje toka radova sa redovnim izveštavanjem Naručioca o stanju radova i finansijskim utrošcima, i o svim eventualnim manjkavostima i nepravilnostima kod izvođenja radova,
– Nadzor nad izvođenjem (stručni nadzor u skladu sa Zakonom o izgradnji i pravilima struke) armirano betonskih, čeličnih, zidarsko završnih i obrtničkih radova, nadzor nad izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije, spoljnog uređenja, saobraćajnica, mašinskih i elektro instalacija kao i drugih radova koje je neophodno sprovesti da se objekat odnosno kompleks završi i privede nameni.
-Kontrola kvaliteta, uvid u dokaz kvaliteta ugrađenih (ugovorenih) materijala i opreme, radova kroz građevinsku knjigu po privremenim (mesečnim) situacijama i predlaganje Naručiocu na isplatu (overom nadzornog inženjera),
– Osiguranje vođenja građevinskog dnevnika prema Pravilniku, odnosno dnevni pregled i overa građevinskih dnevnika,
– Praćenje napredovanja radova u odnosu na postavljeni termin plan i redovne izveštaje naručiocu sa predlozima za eventualno sustizanje zaostatka, odnosno sa predlozima za dovođenje radova u planirane rokove,
– Organizacija pregleda radova po ovlašćenim stručnim ustanovama u svrhu pribavljanja sertifikata i mišljenja za specifične radove i opremu,
– Pregledanje i overavanje situacija, provođenje okončanog obračuna (sprovođenje konačnog obračuna sa izvođačem radova) i organizacija primopredaje radova i građevina naručiocu,
– Primopredaja radova i građevina naručiocu,
– Učestvovanje u radu komisije za tehnički prijem
– Učestvovanje u radu komisije za tehnički pregled radova i građevina iz protivpožarne policije

Nadzor

Usluge nadzora koje Holon može pružiti sastoje podrazumeva sve obaveze definisane “Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora u toku izgradnje objekta“

– Uvođenje Izvođača radova u posao i organizacija svih učesnika građenja na zadacima realizacije,
– Praćenje toka radova sa redovnim izveštavanjem Naručioca o stanju radova i finansijskim utrošcima, i o svim eventualnim manjkavostima i nepravilnostima kod izvođenja radova,
– Nadzor nad izvođenjem (stručni nadzor u skladu sa Zakonom o izgradnji i pravilima struke) armirano betonskih, čeličnih, zidarsko završnih i obrtničkih radova, nadzor nad izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije, spoljnog uređenja, saobraćajnica, mašinskih i elektro instalacija kao i drugih radova koje je neophodno sprovesti da se objekat odnosno kompleks završi i privede nameni.
-Kontrola kvaliteta, uvid u dokaz kvaliteta ugrađenih (ugovorenih) materijala i opreme, radova kroz građevinsku knjigu po privremenim (mesečnim) situacijama i predlaganje Naručiocu na isplatu (overom nadzornog inženjera),
– Osiguranje vođenja građevinskog dnevnika prema Pravilniku, odnosno dnevni pregled i overa građevinskih dnevnika,
– Praćenje napredovanja radova u odnosu na postavljeni termin plan i redovne izveštaje naručiocu sa predlozima za eventualno sustizanje zaostatka, odnosno sa predlozima za dovođenje radova u planirane rokove,
– Organizacija pregleda radova po ovlašćenim stručnim ustanovama u svrhu pribavljanja sertifikata i mišljenja za specifične radove i opremu,
– Pregledanje i overavanje situacija, provođenje okončanog obračuna (sprovođenje konačnog obračuna sa izvođačem radova) i organizacija primopredaje radova i građevina naručiocu,
– Primopredaja radova i građevina naručiocu,
– Učestvovanje u radu komisije za tehnički prijem
– Učestvovanje u radu komisije za tehnički pregled radova i građevina iz protivpožarne policije