Prodaja

Holon d.o.o. se bavi uvozom i prodajom termotehničke opreme poreklom iz zemalja EU. Uvezena oprema se isporučuje i montira po želji naručioca. Više o opremi možete pogledati niže.

Prodaja

Holon d.o.o. se bavi uvozom i prodajom termotehničke opreme poreklom iz zemalja EU. Uvezena oprema se isporučuje i montira po želji naručioca. Više o opremi možete pogledati niže.